Privacy Policy

PRIVACY POLICY (VERSIE 2.0, 6 april 2017)

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Privacy Policy

Algemeen
Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die Flyct B.V. (hierna: “Flyct B.V.” of “wij”/”ons”/”onze”) verzamelt en verwerkt van haar klanten en andere bezoekers van haar websites.


Flyct B.V.
De primaire diensten van Flyct B.V. omvatten onder andere het behandelen van schades en diensten omtrent risicomanagement. Deze activiteiten vinden niet plaats via de websites maar via separate, beveiligde omgevingen.

Deze privacy policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze websites. Via onze websites kunnen bezoekers zich in formulieren vragen stellen, informatie aanvragen, testen invullen en zich inschrijven voor nieuwsbrieven.

Flyct B.V. treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze contactgegevens zijn:

Flyct B.V.
Einsteinlaan 20
2289 CC Rijswijk, Nederland

P.O. Box 3038
Tel: + 088 100 43 57

E-mail: privacy@flyct.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Flyct B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In deze privacy policy is per dienst beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

  1. Bezoek websites

Flyct B.V. maakt op de websites gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonsgegevens en worden anoniem opgeslagen. Meer informatie over welke cookies wij gebruiken, kunt u vinden in de Cookie Statement op onze website.

  1. Informatie over bijeenkomsten / deelname seminars

Wanneer een bezoeker met behulp van een formulier op de website informatie opvraagt, een vraag stelt en onze letselschadetest of smartengeldcalculator invult, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie, om u in te schrijven voor de nieuwsbrief en u te voorzien van (letselschade of smartengeld)testresultaten. Flyct B.V. gebruikt deze gegevens daarnaast om met u te communiceren. Het opgegeven e-mailadres kan tevens worden gebruikt voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven (zie onder 3).

  1. Digitale nieuwsbrieven

Voor het versturen van een of meerdere van onze digitale nieuwsbrieven verwerken wij uitsluitend uw e-mailadres en als dat mogelijk is uw voornaam. Wij versturen de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van interessant nieuws rondom onze producten en/of diensten en/of van derde partijen.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link onderaan in de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich altijd per e-mail afmelden via privacy@flyct.nl. Uw afmelding voor het gebruik van uw e-mailadres wordt binnen vijf werkdagen door Flyct B.V. verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

  1. Letselschadetest invullen

Wanneer een letselschadetest wordt ingevuld op de Flyct B.V. websites, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Deze gegevens worden verwerkt om uw te voorzien van een semi automatisch advies over uw recht op schadevergoeding na een ongeval buiten uw schuld. Daarnaast zullen wij toestemming vragen om naar het opgegeven e-mailadres informatie te sturen dat gerelateerd is aan het onderwerp ‘letselschade na een ongeval’. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken per e-mail via privacy@flyct.nl.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult voor één van de doeleinden zoals hierboven genoemd, bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) door een e-mail te sturen naar privacy@flyct.nl.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft Flyct B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het betreft onder andere:

Een intern autorisatieproces van onze medewerkers;
Een interne procedure voor het omgaan met datalekken;
Het maken van een dagelijkse back-up van onze database; en
Het toepassen van een versleutelde verbinding op onze servers

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Flyct B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bij een aantal diensten maken wij gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Flyct B.V. optreden als verwerker van persoonsgegevens. In sommige gevallen kan het gaan om dienstverleners voor het verlenen van marketingactiviteiten. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de privacy policy.

Wat zijn uw rechten?
U heeft altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Nadat u deze heeft bekeken, kunt u vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via privacy@flyct.nl

Klachten?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.

Vragen?
Wij hechten grote waarde aan uw mening. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de manier waarop Flyct B.V. met uw gegevens omgaat of wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan kunt u contact opnemen met ons via privacy@flyct.nl.

Deze privacy policy kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt de meest up-to-date versie van de privacy policy altijd op de website www.flyct.nl.

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Neem vrijblijvend 24/7 contact met ons op:

Wij zijn 24/7 voor u telefonisch bereikbaar. U kunt dus ook 's avonds en in het weekend bij ons terecht!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij de stichting keurmerk letselschade

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Letselschade