Letselschade jurist

Een letselschade jurist zorgt ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. De jurist zet zich volledig in voor uw belangen. Maar wat doet de letselschade jurist precies? En wat is het verschil met de letselschade advocaat?

Jurist of advocaat?

Veel mensen denken bij rechtshulp bij letselschade direct aan een letselschade advocaat. Een advocaat was vroeger ook de enige manier om rechtshulp te krijgen bij letselschade. Veel mensen zagen van deze rechtshulp af, voornamelijk om de hoge kosten die een advocaat rekent. Het gevolg hiervan was dat veel mensen een te lage schadevergoeding uitgekeerd kregen omdat zij onvoldoende op de hoogte waren van de regels omtrent letselschade.
Dit is tegenwoordig anders. U kunt nu ook een letselschade jurist inschakelen, maar wat is precies het verschil tussen de twee specialisten?

Kosten

Het belangrijkste verschil zit hem in de kosten voor de rechtshulp. Een advocaat mag niet gratis voor u aan de slag. Wanneer u dus succesvol een schadebedrag geclaimd heeft, zult u een deel aan de advocaat moeten afdragen.
Een jurist mag gratis aan uw zaak werken. De kosten voor uw rechtshulp worden namelijk betaald door de verzekeraar van de tegenpartij. Het inschakelen van een letselschade jurist is dus goedkoper dan een letselschade advocaat.

Procederen

Een jurist mag niet procederen voor de rechtbank. Zij mogen uw zaak dus niet voor een rechter brengen wanneer er een geschil is. In 95% van de letselschadezaken is dit ook helemaal niet noodzakelijk. Meestal wordt er namelijk een schikking getroffen tussen het slachtoffer en de verzekering van de aansprakelijke partij. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan kunt u op dat moment altijd nog een advocaat in de arm nemen. Flyct helpt u graag aan een goede letselschade advocaat.

Letselschade jurist inschakelen

U kunt een letselschade jurist inschakelen door contact op te nemen met Flyct. Na het eerste contact nemen wij de noodzakelijke stappen om te zorgen dat u een eerlijke schadevergoeding krijgt. In grote lijnen verloopt een letselschadetraject als volgt:

1. Intakegesprek
Een van de specialisten van Flyct voert het eerste gesprek met u. In dit gesprek beoordelen wij in hoeverre u recht heeft op een schadevergoeding en wat we moeten doen om te zorgen dat u deze schadevergoeding krijgt.

2. Aansprakelijk stellen
Vervolgens is het belangrijk om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Wanneer de aansprakelijkheid erkend is, kunnen wij verder in het traject. Wordt de aansprakelijkheid niet erkend? Dan ondernemen wij juridische stappen om dit alsnog geregeld te krijgen.

3. Schadeposten inventariseren
Een letselschadeclaim bestaat uit verschillende schadeposten. Welke posten in de claim meegenomen worden, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de ernst van het letsel. Bij schadeposten kunt u denken aan gemiste inkomsten, medische kosten, hulp in de huishouding en smartengeld.

4. Schadevergoeding vaststellen
Als de schadeposten bekend zijn, koppelen wij er een schadebedrag aan. Dit bedrag is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De schadevergoeding voor gemiste inkomsten wordt bijvoorbeeld gebaseerd op uw loon.

5. Schadevergoeding claimen
Het totaal van de schadeposten vormt de totale schadevergoeding. Deze wordt ingediend bij de aansprakelijke partij.

6. Uitbetaling
De letselschade juristen van Flyct monitoren wanneer de schadevergoeding betaald wordt. Wanneer dit te lang duurt, spreken wij de tegenpartij hierop aan of vragen we een voorschot aan.

7. Nazorg
Letselschade kan nog lang een impact hebben op uw leven. Ook kunnen bepaalde beperkingen zich pas later openbaren. De letselschade jurist van Flyct houdt contact om te bepalen of er nog meer schade geclaimd moet worden. De dienstverlening stopt pas wanneer uw volledig genezen bent of wanneer u het eindstadium van het letsel bereikt heeft. Dit betekent dat uw letselschade niet verder zal genezen en dat u permanent last heeft van het letsel.

Contact met onze juristen

Heeft u hulp nodig bij het claimen van schade? Neem dan vrijblijvend contact op met de letselschade juristen van Flyct. Flyct.nl heeft ruim 12,5 jaar ervaring in letselschadebehandeling voor slachtoffers. We knokken voor een rechtvaardige schadevergoeding. U kunt te allen tijde contact opnemen via het telefoonnummer 088 100 43 00 of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Neem vrijblijvend 24/7 contact met ons op:

Wij zijn 24/7 voor u telefonisch bereikbaar. U kunt dus ook 's avonds en in het weekend bij ons terecht!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade