Juridische hulp na mishandeling?

Aangifte doen

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie als u slachtoffer bent van mishandeling. Zo kan de dader opgespoord worden en kunt u aanspraak maken op schadevergoeding.

Schadevergoeding

Als slachtoffer van mishandeling kunt u tijdens het strafproces om een vergoeding van de geleden schade vragen. U kunt dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want u voegt uzelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar u toegestuurd zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Het Slachtofferloket kan u bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over uw schade. Meer informatie hierover vindt u op: www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

Rechten

Tijdens een strafproces heeft u als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals…

  • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
  • Het recht op informatie
    Als u bij de aangifte aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijgt u op belangrijke momenten informatie. De politie informeert u bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
  • Het spreekrecht
    Als u spreekrecht heeft, wordt u hierover geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Hiermee heeft u het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor u persoonlijk zijn. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen.
  • Het recht op (gratis) rechtsbijstand
    Een advocaat kost geld, maar ook als u weinig geld heeft, kunt u zich door een advocaat laten bijstaan. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kan uw advocaat via de Raad voor Rechtsbijstand een vergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten.

Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

Behoorlijke omgang

Als Nederlands burger mag u verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met u omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. U kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het gehele strafproces.

Schade via civiele procedure

Wordt uw schade niet vergoed door een verzekering of via een voeging in het strafproces? Dan kunt u bijvoorbeeld de verdachte aansprakelijk stellen voor de geleden schade. U doet dat door een civiele procedure te beginnen voor de burgerlijke rechter. Het is verstandig juridisch advies in te winnen voordat u aan een dergelijke procedure begint. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket of een advocaat.

Als u het geld niet heeft voor een civiele procedure, kunt u een beroep doen op de Raad voor Rechtsbijstand.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Neem vrijblijvend 24/7 contact met ons op:

Wij zijn 24/7 voor u telefonisch bereikbaar. U kunt dus ook 's avonds en in het weekend bij ons terecht!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade
Automatic translations »