België

Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer ambulance 100 of 112
Alarmnummer politie 101 of 112

Wie betaalt de kosten van de artsen en therapeuten?
Deze kosten komen in principe voor rekening van de tegenpartij. Aangezien u een zorgverzekering heeft, is het belangrijk dat u de kosten eerst bij deze verzekeraar indient. De kosten die de zorgverzekeraar niet betaalt, worden bij de tegenpartij gevorderd.

Ik ben opgenomen geweest in het ziekenhuis; krijg ik daarvoor ook een vergoeding?
Volgens het Belgische recht heeft u recht op een vergoeding per dag dat u bent opgenomen. Met dit bedrag worden de concrete kosten gedekt.

Hoe wordt het smartengeld berekend?
In België wordt het smartengeld op een concrete manier berekend. Na een medisch onderzoek wordt door een Belgische arts een overzicht gemaakt van het aantal dagen met beperkingen en een eventueel percentage blijvende invaliditeit. Volgens een vaste tabel worden bedragen aan de dagen en het percentage gekoppeld.

Ik heb hulp in het huishouden nodig; wat nu?
In België wordt op een abstracte manier de vergoeding voor huishoudelijke hulp berekend. Na een medisch onderzoek wordt door een Belgische arts een overzicht gemaakt van het aantal dagen met beperkingen. Per dag beperking wordt een vergoeding volgens een vaste tabel betaald.

Ik kan niet werken; wie betaalt mijn salaris?
Als u niet als uitzendkracht of zelfstandige werkt, betaalt uw werkgever uw salaris volgens de wet tot 70% door. Afhankelijk van de cao kan het ook voorkomen dat u gedurende het eerste jaar 100% salaris ontvangt. In het tweede jaar zal dat waarschijnlijk 70% zijn.

Bent u werkzaam als uitzendkracht, dan komt u in aanmerking voor een ziektewetuitkering. Werkt u als zelfstandige, neemt u dan direct contact met ons op. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

Ik kan niet werken; moet mijn werkgever ook iets doen?
Ja, uw werkgever moet meewerken aan de arbeidsre-integratie. De arbodienst kan u daarover meer vertellen.

Ik kan niet meer klussen; kan ik voor de extra kosten een schadevergoeding krijgen?
Ja, mits er een aantoonbare medisch verband is tussen de beperkingen en het ongeval. U moet daarbij ook letten op de schadebeperkingsplicht. Er wordt van u verwacht dat u meerdere offertes voor de klus opvraagt.

Ik moest vakantiedagen opnemen voor het bezoek aan de arts; krijg ik die vergoed?
Nee. Door het inleveren van de vakantiedagen verliest u geen salaris. U kunt de dagen echter niet gebruiken voor vakantie of om andere leuke dingen te doen. Wij zullen daarom proberen de gemiste vakantiedagen mee te nemen in het smartengeld.

Mijn werkgever wil zijn loonschade verhalen; hoe kan hij dat doen?
Uw werkgever kan contact opnemen met Flyct International. Wij geven hem graag advies en staan hem als dat mogelijk is graag bij.

Mijn vraag zit er niet bij!
Als u nog andere vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Ik heb een ongeval gehad en wil mijn rechten veilig stellen. Heb ik een zaak en waar begin ik?

Als u op reis gaat, doet u dat niet met het idee bij een ongeval betrokken te raken. Als dat dan gebeurt, komt er veel op u af. Toch is het heel belangrijk dat u juist dan een aantal acties neemt, om uw rechten veilig te stellen. Flyct onderzoekt graag voor een standaard tarief van €250 euro uw persoonlijke verhaal mogelijkheden. Dat schept meteen veel duidelijkheid.

Wat krijgt u voor het adviestarief van €250 euro?

Flyct verzamelt informatie. Wij onderzoeken of wij u met een redelijke kans op succes kunnen helpen. Onze specialisten beoordelen daarbij het toepasselijk recht, de aansprakelijkheid en andere relevante onderwerpen. Vervolgens krijgt u een uitgewerkt advies van ons.

U besluit daarna pas of u Flyct international voor de verdere behandeling inschakelt.

Wilt u weten of uw schade verhaalbaar is door ons? Doe dan nu onze Buitenlandschadetest.

Uw letselschade melden?

Vul hieronder vrijblijvend uw gegevens in en wij nemen contact met u op:

Schade in het buitenland

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Buitenlandtest

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Neem vrijblijvend 24/7 contact met ons op:

Wij zijn 24/7 voor u telefonisch bereikbaar. U kunt dus ook 's avonds en in het weekend bij ons terecht!

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade